Apajan Metsä

Laadukasta metsänhoitoa

Apajan Metsällä on halu turvata metsiemme monimuotoisuus myös talousmetsissä. Tarjoaahan metsä meille elantoa, virkistystä, satoa ja antaa kodin eläimille. Se on meille tärkeä omaisuus, jota tulee vaalia parhaalla mahdollisella tavalla.

Apajan Metsä, laadukasta metsänhoitoa metsäsi parhaaksi

Meillä kaikilla on muistoja metsästä. Asumme metsän äärellä. Apajan Metsällä on halu turvata metsiemme monimuotoisuus myös talousmetsissä. Apajan Metsän toiminta perustuu ammattitaitoiseen osaamiseen ja laadukkaaseen asiakaspalveluun. Nämä yhdessä takaavat parhaan lopputuloksen juuri sinun metsässäsi. Ota yhteyttä ja varaa aika maksuttomaan juttutuokioon, mietitään yhdessä paras suunnitelma metsällesi.

Koneellinen puunkorjuu

Laadukasta puunkorjuuta nykyisten metsänhoitosuositusten ja –vaatimusten mukaisesti ottaen huomioon metsänomistajan toivomukset. Kalustoomme kuuluu Ponsse Fox 8w., vm.11, joka soveltuu erinomaisesti harvennushakkuille ja pienimuotoisille päätehakkuille. Ajokoneemme on Ponsse wisent 8w., vm.08 ja lavettina Sisu.

Puun lähikuljetus tienvarteen

Kuljetamme puut valmiiksi tienvarteen, josta ne on helppo noutaa.

Ennakkoraivaukset

Ennakkoraivauksia tuleville hakkuille. Ennakkoraivaukset parantavat metsän laatua koneellisessa hakkuussa. Pohjametsän poisto parantaa näkyvyyttä, mikä on edellytys poistettavien puiden oikealla valinnalle. Myös kasvamaan jäävän puuston laatu paranee, kun kolhut vähenevät. Raivatussa metsässä on mahdollista jättää parhaiten kehittyneet puut kasvamaan tukiksi. Koneellisen puunkorjuun hintakin on halvempaa ennakkoraivatuissa metsissä ja puunostajan kiinnostus on parempi raivatuille leimikoille.

Referenssit